Obavijest o identifikaciji etažnih jedinica u KO Tuzla III

Obavještavamo vas da će firma »TraffiCon« d.o.o. Odžak u okviru projekta »Usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga u katastarskoj općini Tuzla III« (MZ Mejdan-dio, MZ Jala, MZ Kula i MZ Ši Selo) provesti postupak identifikacije stambenih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora (KPU) kod općinskog suda Tuzla.

Očekuje se od svih vlasnika etažnih jedinica koje su predmet ovog projetka da omoguće službenim osobama identifikaciju etažne jedinice i dokaz o vlasništvu iste ukoliko bude potrebno.

Identifikacija stanova će se provoditi od 20.02.2017. godine do 27.03.2017. godine u vremenskom periodu od 09 do 16 h. Vlasnici etažnih jedinica o svim detaljima i osobama koje će provoditi identifikaciju mogu se informisati u prostorijama Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tuzla, Općinskom sudu u Tuzli – zemljišno-knjižni ured ili u prostorijama firme »Geoid« d.o.o. na adresi M.M. Dizdara 54, Stupine B7, Tuzla.