GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA “GEODET” – “ŽIVINICE 2024”

Poštovani članovi, kolege i prijatelji,


pozivamo Vas na REDOVNU GODIŠNJU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA i Stručno savjetovanje udruženja "GEODET" Tuzla dana 11.05.2024.godine (subota) u Živinicama.

Udruženje građana geodetske struke „GEODET“ (UGGS „GEODET“) sa sjedištem u Tuzli najstarije je strukovno udruženje u BiH, a okuplja geodetske stručnjake sa područja sjeveroistočne Bosne. Osnovano je još 1961. godine i jedno je od najaktivnijih geodetskih udruženja ne samo u Bosni i Hercegovini nego i na prostorima bivše države. U početku je bilo registrovano kao Savez geodetskih inženjera i geometara Sjeveroistočne Bosne, da bi se 1997. godine preregistrovano u udruženje sa današnjim nazivom. Značajno je istaći da udruženje nije prekidalo sa radom čak ni za vrijeme posljednjeg rata 1992.-1995. Poslijeratni period karakterišu redovne godišnje skupštine Udruženja sa nizom stručnih predavanja i prezentacija geodetskih instrumenata, softvera i drugih alata, a svake godine u organizaciji druge lokalne zajednice.

Ove godine su to Živinice, koji su domaćin redovne skupštine u poslijeratnom periodu bile nekoliko puta. S obzirom da svaku skupštinu, osim radnog i izložbenog dijela prate i brojni drugi sadržaji od kojih je najinteresantnija svečana večera sa druženjem kolega i prijatelja, nadamo se da će te se odazvati pozivu organizatora, uveličati ovaj događaj i želimo vam iskrenu dobrodošlicu.

 

Program i satnica:

16:00 – 17:00

 Okupljanje i registracija učesnika (Sala Gradskog vijeća -Zgrada gradske uprave Živinice)

17:00 – 20:00

 Prezentacija geodetske opreme (Sala Gradskog vijeća -Zgrada gradske uprave Živinice)

17:00 – 17:30

 Redovna godišnja izvještajna skupština Udruženja

1. Uvodno obraćanje (Durmišević Ferid, Predsjednik Udruženja GEODET),

2. Izvještaj o aktivnostima i radu udruženja u prethodnom periodu

3. Razno

17:30 – 19:00

 Radni dio – Stručna predavanja

1. Aktuelnosti iz geodetske oblasti (Predstavnik FGU),

2. Zakon o premjeru i katastru nekretnina FBiH – Prednacrt (Predstavnik FGU),

3. Privatna praksa u održavanju premjera – Novi Zakon o premjeru i katastru nekretnina,
(predstavnici Udruženja, FGU i ostali),

20:00 – ………

 Svečana večera i druženje

 

MJESTO ODRŽAVANJA
Estrada Đurđevik – Živinice,
Živinice
tel: 061 315 119

 

KOTIZACIJA


Kotizacija za učešće na radnom dijelu i svečanoj večeri je 50,00 KM po osobi.
Uplatu izvršiti na račun Udruženja građana geodetske struke "GEODET" Tuzla kod NLB Tuzlanska Banka dd, Tuzla,
Transakcijski račun broj:
132-100-03108654-14.
najkasnije do petka 03.05.2024.godine.

Uplata kotizacije za više osoba se može izvršiti i lično kod predsjednika udruženja uz prilaganje spiska osoba.

 

                                                                                                                          Predsjednik udruženja
                                                                                                                             Durmišević Ferid