Članovi udruženja

Redni brojPrezimeImeGrad/OpćinaFirma/Udruga2014201520162017
1 Čolić Jasmin Banovići Katastar Ne Da
2 Demirovoć Zijad Banovići Katastar Ne
3 Kadrić Jasmin Banovići GEA Banovići Da
4 Kopić Jakub Banovići Katastar Da Da Da
5 Kudumović Vehid Banovići Katastar Da Da
6 Nurković Sead Banovići Katastar Da
7 Ramadanović Nermin Banovići Katastar Ne Ne Da
8 Smajić Matilda Banovići Katastar Da Da Da
9 Smajić Remzo Banovići Katastar Da Da Da
10 Dragičević Obrad Brčko GISsoft doo Ne Da
11 Lukić Cvijetin Brčko Penzioner Ne
12 Halilović Hajrudin Čelić Katastar Ne
13 Terzić Mehmedalija Čelić Katastar Ne
14 Čamdžić Reuf Doboj Istok Katastar Ne Da Da
15 Bajraktarević Dino Gračanica Katastar Ne Da Da
16 Bostandžić Sedin Gračanica Penzioner Ne Da Da
17 Buljubašić Muharem Gračanica Katastar Da Da Da
18 Čajić Sakib Gračanica Penzioner Da Da Da
19 Čičkušić Muniba Gračanica Urbanizam Ne Da Da
20 Hasančević Hasan Gračanica Komunalno Ne Da Da
21 Hrvat Hamid Gračanica Katastar Da Da Da
22 Jukan Haris Gračanica Katastar Ne Da Da
23 Junuzović Razija Gračanica Katastar Da Da Da
25 Ravkić Besim Gračanica Katastar Da Da Da
26 Bahić Enisa Gradačac Imovinsko-pravna Ne Da Da
27 Bijelić Muhamed Gradačac Urbanizam Ne Da
28 Bilajac Fuad Gradačac Penzioner Da Da
29 Bilajac Haris Gradačac Katastar Da Da Da
30 Dautović Vahid Gradačac Katastar Da Da Da
31 Durmišević Ferid Gradačac Katastar Da Da Da
32 Hadžimuhamedović Fadil Gradačac Penzioner Da Ne
33 Hećimović Amira Gradačac Imovinsko-pravna Ne Da Da
34 Hiseni Indira Gradačac Urbanizam Ne Da
35 Huseljić Jasmin Gradačac Katastar Ne Da Da
36 Ibrahimović Asim Gradačac Voće tranzit doo Ne
37 Ibrahimović Ekrem Gradačac EKE-PRINT Ne Ne
38 Iskrić Enes Gradačac Katastar Da Da Da
39 Lalić Nedžad Gradačac Katastar Ne Da Da
40 Mehmedović Samir Gradačac Katastar Da Da Da
41 Mufitć Edita Gradačac Imovinsko-pravna Ne Da Da
42 Mujić Nevzeta Gradačac Katastar Ne Da
43 Mulahalilović Bakir Gradačac Katastar Da Ne Da
44 Mustafagić Hiba Gradačac Katastar Ne Da
45 Šehić Refik Gradačac Katastar Da Da Da
46 Turbić Mustafa Gradačac Katastar Da Da Da
47 Valjevac Šemsudin Gradačac Katastar Da Da Da
48 Alić Mirzet Kalesija Katastar Da Da
49 Bukvarević Senad Kalesija Katastar Ne Da
50 Kulanić Suad Kalesija Katastar Da Da
51 Kulanić Zijad Kalesija Katastar Ne Da
52 Sakić Sevleta Kalesija Katastar Da Da
53 Sinanović Alija Kalesija Katastar Ne Da
54 Sinanović Ekrem Kalesija Katastar Ne Da
55 Dizdarević Bajro Kladanj Katastar Ne
56 Dizdarević Salih Kladanj Katastar Ne
57 Šarac Derva Kladanj Katastar Ne
58 Šistek Admir Ključ Katastar Ne
59 Brkić Sulejman Lukavac Direkcija cesta TK Da Da
60 Džaferović Mirsada Lukavac Katastar Da Da Da
61 Hodža Ismet Lukavac Katastar Da Da Da
62 Hodžić Elvira Lukavac Katastar Da Da Da
63 Imamović Amir Lukavac Katastar Da Da Da
64 Imamović Semir Lukavac Katastar Ne Da Da
65 Mahmutović Osman Lukavac Katastar Da Da Da
66 Mešanović Nehrudin Lukavac Katastar Da Da Da
67 Mujčinović Edina Lukavac Katastar Da Da Da
68 Orlić Dino Lukavac Katastar Ne Da Da
70 Redžić Sanela Lukavac Katastar Da Da Da
71 Saletović Paša Lukavac Katastar Da Da Da
72 Sivčević Osman Lukavac Katastar Da Da Da
73 Pehratović Safet Sapna Katastar Ne
74 Žigić Ferida Sapna Katastar Ne
75 Krdžalić Dževad Sarajevo GF Sarajevo Ne Da Da
76 Bijelić Jasmin Srebrenik Katastar Ne Da Da
77 Jahić Orhan Srebrenik Katastar Ne Da Da
78 Mešić Sakib Srebrenik Katastar Ne Ne Ne
79 Nurikić Zijo Srebrenik Katastar Ne Da Da
80 Selimović Sadmir Srebrenik Katastar Ne Da Da
81 Slanjankić Esmir Srebrenik Katastar Ne Da Da
82 Smajlović Senad Srebrenik Katastar Ne Da Da
83 Alić Samir Teočak Katastar Ne
84 Čilašević Izet Teočak Katastar Ne
85 Džuzdanović Suvada Teočak Katastar Ne
86 Andrić Šimo Tuzla Penzioner Ne
87 Bešlagić Izet Tuzla Penzioner Ne
88 Bleković Sanel Tuzla Gauss doo Da Da Da
89 Čamdžić Safet Tuzla Nezaposlen Da
90 Čeliković Ruža Tuzla RGGF Tuzla Da Da Da
91 Djedović Mirsad Tuzla Katastar Da Da Da
92 Djedović Suada Tuzla Katastar Ne Da Da
93 Duraković Asim Tuzla Penzioner Ne
94 Džafić Ingrid Tuzla Gauss doo Da Da Da
95 Đulović Meliha Tuzla Katastar Ne Da Da
96 Efendić Muhamed Tuzla ED Tuzla Da
97 Fakić Fehim Tuzla Penzioner Ne
98 Fazlić Rado Tuzla Penzioner Da Da Da
99 Fazlić Senija Tuzla Katastar Da Da Da
100 Glušac Amir Tuzla Penzioner Ne
101 Hadžiselimović Mirsad Tuzla Geoid doo Ne
102 Hodić Senaid Tuzla Katastar Da Da Da
103 Hogić Nusret Tuzla Spreča Da Da Da
104 Hrustić Begzudin Tuzla Rudnik Soli Da Da Da
105 Hukić Mensur Tuzla Vodovod Da
106 Ibrahimović Almir Tuzla Metrix doo Da Da
107 Imamović Amra Tuzla Ministarstvo PP TK Da Da Da
108 Imamović Asim Tuzla Metrix doo Ne
109 Imamović Edis Tuzla Katastar Da Da Da
110 Jukić Araz Tuzla Da Da Da
111 Jukić Nasiha Tuzla Ministarstvo PP TK Da Da Da
112 Kadrić Fuad Tuzla Metrix doo Ne
113 Kadrić Šemso Tuzla Penzioner Ne
114 Kikanović Nedreta Tuzla Urbanizam Da Da
115 Kovačević Zahid Tuzla Rudarski institut Ne
116 Mešaljić Alen Tuzla Gauss Da Da
117 Mitrović Jasminka Tuzla Katastar Da
118 Musemić Azika Tuzla SGGŠ Tuzla Da
119 Nurikić Vahidin Tuzla ED Tuzla Ne Da Da
120 Pejić Vinko Tuzla Katastar Da Da
121 Ponjavić Faruk Tuzla Penzioner Ne
122 Ponjavić Mirza Tuzla Gauss doo Da Da Da
123 Ramadanović Admir Tuzla Katastar Da Da Da
124 Salihović Rusmir Tuzla Prostorno Da Da Da
125 Sijerčić Senad Tuzla Urbanizam Ne
126 Spahić Nedžib Tuzla Katastar Da Da Da
127 Spahić Zehra Tuzla Katastar Da Da Da
128 Stanišić Mila Tuzla Katastar Da Da
129 Stojić Nada Tuzla Katastar Da Da Da
130 Suljić Seudin Tuzla Prostorno Da Da
131 Šehanović Feriz Tuzla Penzioner Da Da
132 Tufekčić Mirnes Tuzla Rudnik Soli Tuzla Ne
133 Vilić Ahmed Tuzla Gauss doo Da Da Da
134 Bajramović Maja Zavidovići Katastar Ne Da
135 Begić Dževad Zavidovići Katastar Da Da
136 Demirović Adem Zavidovići Katastar Ne
137 Džaferović Nermin Zavidovići Katastar Ne
138 Hadžić Admir Zavidovići Katastar Ne
139 Hrkić Mustafa Zavidovići Katastar Ne Da
140 Karanović Azmin Zavidovići Katastar Ne Da
141 Abadžić Ekrem Živinice Katastar Da Da Da
142 Abadžić Muhamed Živinice Geopoint doo Da Da Da
143 Aljić Zijad Živinice Katastar Ne
144 Butković Ismet Živinice Katastar Ne
145 Hadžić Samir Živinice Geopoint doo Da Da
146 Hamidović Nevresa Živinice Katastar Ne
147 Karić Redžo Živinice Katastar Ne
148 Kehić Nusret Živinice Katastar Ne
149 Mukinović Muhamed Živinice Katastar Ne
150 Nukić Refija Živinice Katastar Ne
151 Pačariz Midhat Živinice Katastar Ne
152 Pastuhović Andrija Živinice Katastar Da Ne Da
153 Pastuhović Zvezdana Živinice Katastar Da Ne Da
154 Redžić Meho Živinice Katastar Ne Ne Da
155 Šehić Fata Živinice Katastar Ne Ne Da
156 Trumić Mujo Živinice Katastar Ne Ne Ne
157 Mujačić Indira Gračanica Katastar Ne Ne Da
158 Pavlović Goran Gračanica Nezaposlen Ne Ne Da
159 Hadžić Edisa Banovići Katastar Ne Ne Da
160 Karabegović Admir Tuzla Gauss doo Da

Kolektivi

Redni broj Firma/Udruga Grad/Općina 2014 2015 2016 2017
1 Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla Tuzla Ne Da    
2 GAUSS d.o.o. Tuzla Tuzla Ne      
3 GEOID d.o.o. Tuzla Tuzla Da      
4 ZEDIS d.o.o. Zenica Zenica Da      

 

* Mole se svi članovi i simpatizeri udruženja "GEODET" da uočene greške i nedostatke u spisku članova udruženja evidentiraju i prijave, kako bi napravili ispravke. (Lista ažurirana zaključno sa 28.10.2015)