Članovi udruženja

Redni brojPrezimeImeGrad/OpćinaFirma/Udruga2023
1 Čolić Jasmin Banovići Katastar
2 Demirovoć Zijad Banovići Katastar
3 Kadrić Jasmin Banovići GEA Banovići
4 Kopić Jakub Banovići Katastar
5 Kudumović Vehid Banovići Katastar
6 Nurković Sead Banovići Katastar
7 Ramadanović Nermin Banovići Katastar
8 Smajić Matilda Banovići Katastar
9 Smajić Remzo Banovići Katastar
10 Dragičević Obrad Brčko GISsoft doo
11 Lukić Cvijetin Brčko Penzioner
12 Halilović Hajrudin Čelić Katastar
13 Terzić Mehmedalija Čelić Katastar
14 Čamdžić Reuf Doboj Istok Katastar
15 Bajraktarević Dino Gračanica Katastar
16 Bostandžić Sedin Gračanica Penzioner
17 Buljubašić Muharem Gračanica Katastar
18 Čajić Sakib Gračanica Penzioner
19 Čičkušić Muniba Gračanica Urbanizam
20 Hasančević Hasan Gračanica Komunalno
21 Hrvat Hamid Gračanica Katastar
22 Jukan Haris Gračanica Katastar
23 Junuzović Razija Gračanica Katastar
25 Ravkić Besim Gračanica Katastar
26 Bahić Enisa Gradačac Imovinsko-pravna
27 Bijelić Muhamed Gradačac Urbanizam
28 Bilajac Fuad Gradačac Penzioner
29 Bilajac Haris Gradačac Katastar
30 Dautović Vahid Gradačac Katastar
31 Durmišević Ferid Gradačac Katastar
32 Hadžimuhamedović Fadil Gradačac Penzioner
33 Hećimović Amira Gradačac Imovinsko-pravna
35 Huseljić Jasmin Gradačac Katastar
36 Ibrahimović Asim Gradačac Voće tranzit doo
37 Ibrahimović Ekrem Gradačac EKE-PRINT
38 Iskrić Enes Gradačac Katastar
39 Lalić Nedžad Gradačac Katastar
40 Mehmedović Samir Gradačac Katastar
41 Mufitć Edita Gradačac Imovinsko-pravna
42 Mujić Nevzeta Gradačac Katastar
43 Mulahalilović Bakir Gradačac Katastar
44 Mustafagić Hiba Gradačac Katastar
45 Šehić Refik Gradačac Katastar
46 Turbić Mustafa Gradačac Katastar
47 Valjevac Šemsudin Gradačac Katastar
48 Alić Mirzet Kalesija Katastar
49 Bukvarević Senad Kalesija Katastar
50 Kulanić Suad Kalesija Katastar
51 Kulanić Zijad Kalesija Katastar
52 Sakić Sevleta Kalesija Katastar
53 Sinanović Alija Kalesija Katastar
54 Sinanović Ekrem Kalesija Katastar
55 Dizdarević Bajro Kladanj Katastar
56 Dizdarević Salih Kladanj Katastar
57 Šarac Derva Kladanj Katastar
58 Šistek Admir Ključ Katastar
59 Brkić Sulejman Lukavac Direkcija cesta TK
60 Džaferović Mirsada Lukavac Katastar
61 Hodža Ismet Lukavac Katastar
62 Hodžić Elvira Lukavac Katastar
63 Imamović Amir Lukavac Katastar
64 Imamović Semir Lukavac Katastar
65 Mahmutović Osman Lukavac Katastar
66 Mešanović Nehrudin Lukavac Katastar
67 Mujčinović Edina Lukavac Katastar
68 Orlić Dino Lukavac Katastar
70 Redžić Sanela Lukavac Katastar
71 Saletović Paša Lukavac Katastar
72 Sivčević Osman Lukavac Katastar
73 Pehratović Safet Sapna Katastar
74 Žigić Ferida Sapna Katastar
75 Krdžalić Dževad Sarajevo GF Sarajevo
76 Bijelić Jasmin Srebrenik Katastar
77 Jahić Orhan Srebrenik Katastar
78 Mešić Sakib Srebrenik Katastar
80 Selimović Sadmir Srebrenik Katastar
81 Slanjankić Esmir Srebrenik Katastar
82 Smajlović Senad Srebrenik Katastar
83 Alić Samir Teočak Katastar
84 Čilašević Izet Teočak Katastar
85 Džuzdanović Suvada Teočak Katastar
86 Andrić Šimo Tuzla Penzioner
88 Bleković Sanel Tuzla Gauss doo
91 Djedović Mirsad Tuzla Katastar
92 Djedović Suada Tuzla Katastar
93 Duraković Asim Tuzla Penzioner
94 Džafić Ingrid Tuzla Gauss doo
95 Đulović Meliha Tuzla Katastar
96 Efendić Muhamed Tuzla ED Tuzla
98 Fazlić Rado Tuzla Penzioner
99 Fazlić Senija Tuzla Katastar
100 Glušac Amir Tuzla Penzioner
102 Hodić Senaid Tuzla Katastar
103 Hogić Nusret Tuzla Spreča
104 Hrustić Begzudin Tuzla Rudnik Soli
106 Ibrahimović Almir Tuzla Metrix doo
107 Imamović Amra Tuzla Ministarstvo PP TK
108 Imamović Asim Tuzla Metrix doo
109 Imamović Edis Tuzla Katastar
110 Jukić Araz Tuzla
111 Jukić Nasiha Tuzla Ministarstvo PP TK
112 Kadrić Fuad Tuzla Metrix doo
113 Kadrić Šemso Tuzla Penzioner
114 Kikanović Nedreta Tuzla Urbanizam
115 Kovačević Zahid Tuzla Rudarski institut
116 Mešaljić Alen Tuzla Gauss
117 Mitrović Jasminka Tuzla Katastar
118 Musemić Azika Tuzla SGGŠ Tuzla
119 Nurikić Vahidin Tuzla ED Tuzla
120 Pejić Vinko Tuzla Katastar
121 Ponjavić Faruk Tuzla Penzioner
122 Ponjavić Mirza Tuzla Gauss doo
123 Ramadanović Admir Tuzla Katastar
124 Salihović Rusmir Tuzla Prostorno
125 Sijerčić Senad Tuzla Urbanizam
126 Spahić Nedžib Tuzla Katastar
127 Spahić Zehra Tuzla Katastar
128 Stanišić Mila Tuzla Katastar
129 Stojić Nada Tuzla Katastar
130 Suljić Seudin Tuzla Prostorno
131 Šehanović Feriz Tuzla Penzioner
132 Tufekčić Mirnes Tuzla Rudnik Soli Tuzla
133 Vilić Ahmed Tuzla Gauss doo
134 Bajramović Maja Zavidovići Katastar
135 Begić Dževad Zavidovići Katastar
136 Demirović Adem Zavidovići Katastar
137 Džaferović Nermin Zavidovići Katastar
138 Hadžić Admir Zavidovići Katastar
139 Hrkić Mustafa Zavidovići Katastar
140 Karanović Azmin Zavidovići Katastar
141 Abadžić Ekrem Živinice Katastar
142 Abadžić Muhamed Živinice Geopoint doo
143 Aljić Zijad Živinice Katastar
144 Butković Ismet Živinice Katastar
145 Hadžić Samir Živinice Geopoint doo
146 Hamidović Nevresa Živinice Katastar
147 Karić Redžo Živinice Katastar
148 Kehić Nusret Živinice Katastar
149 Mukinović Muhamed Živinice Katastar
150 Nukić Refija Živinice Katastar
151 Pačariz Midhat Živinice Katastar
152 Pastuhović Andrija Živinice Katastar
153 Pastuhović Zvezdana Živinice Katastar
154 Redžić Meho Živinice Katastar
155 Šehić Fata Živinice Katastar
156 Trumić Mujo Živinice Katastar
157 Mujačić Indira Gračanica Katastar
158 Pavlović Goran Gračanica Nezaposlen
159 Hadžić Edisa Banovići Katastar
160 Karabegović Admir Tuzla Gauss doo
161 Mustajbašić Senad Teočak Katastar

Kolektivi

Redni broj Firma/Udruga Grad/Općina        
1 Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla Tuzla        
2 GAUSS d.o.o. Tuzla Tuzla        
             
4 ZEDIS d.o.o. Zenica Zenica        

 

* Mole se svi članovi i simpatizeri udruženja "GEODET" da uočene greške i nedostatke u spisku članova udruženja evidentiraju i prijave, kako bi napravili ispravke.