Monthly Archives: Juni 2016

GRAD TUZLA – JAVNI POZIV

Pozivamo vlasnike ili korisnike  stanova/poslovnih  prostora/garaža(etažne jedinice),  na području katastarske općine Tuzla_I (potes od Skvera ulicom II Krajiške, naselje Slatina, Hendek, Tušanj, Mandići, Dragodol, Batva, Solana, Moluhe, Suljetovići do granice sa naseljenim mjestom Bukinje, Kreka,…