Članstvo

Članovi UGGS „GEODET“ Tuzla mogu biti geodetski inženjeri i geometri, preduzeća, ustanove, obrazovne institucije, pravnici, ekonomisti, kao i drugi građani koji prihvataju statut  i program UGGS „GEODET“ Tuzla i rade na njihovom ostvarivanju u osnovnim i drugim oblicima organizovanja  i djelovanja.

 

Članom UGGS "GEODET" postaje se popunjavanjem PRISTUPNICE ZA ČLANSTVO u Udruženje, čijim popunjavanjem se dobrovoljno pristupa u Udruženje, te obavezom djelovanja u skladu sa ciljevima i aktivnostima definisanim STATUTOM UDRUŽENJA i redovnim plaćanjem godišnje članarine UDRUŽENJA.

 

Poseban problem, kao i u mnogim drugim oblastima predstavlja osiguranje neophodnih financijskih sredstava neophodnih za rad UGGS „GEODET“ Tuzla pa Vas ovom prilikom podsjećamo na mogućnosti uplate članarine i donacija.
 
Na sjednici predsjedništva UGGS „GEODET“ Tuzla održanoj u Doboj Istoku 29.03.2011.godine, razmatrana je mogućnost prikupljanja sredstava kako bi Udruženje efikasnije funkcionisalo, pa je odlučeno da se nastavi sa plaćanjem kolektivne i individualne članarine, i to:

 

  • Individualna članarina za nezaposlene i penzionere članove UGGS „GEODET“ Tuzla iznosi 5 KM
  • Individualna članarina za ostale članove UGGS „GEODET“ Tuzla iznosi 10 KM
  • Kolektivi (firme, ustanove,…) plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 200 KM

 Predsjedništvo je odlučilo da se počasni članovi i invalidi rata oslobađaju članarine.
 
Broj računa na koji možete izvršiti Vašu uplatu ili donaciju je slijedeći:

NLB Tuzlanska Banka dd, Tuzla

Transakcijski račun broj: 132-100-03108654-14

Svrha uplate: Godišnja članarina za 2023. godinu (ili tekuću godinu)

Članarina nije javni prihod i ne treba popunjavati rubriku vrsta prihod!