O udruženju

uggs-bedzeviUdruženje građana geodetske struke „GEODET“ (UGGS „GEODET“)  sa sjedištem u Tuzli najstarije je strukovno udruženje u BiH, a okuplja geodetske stručnjake sa područja sjeveroistočne Bosne. Osnovano je još 1961. godine i jedno je od najaktivnijih geodetskih udruženja ne samo u Bosni i Hercegovini nego i na prostorima bivše države. U početku je bilo registrovano kao Savez geodetskih inženjera i geometara Sjeveroistočne Bosne, da bi se 1997. godine preregistrovano u udruženje sa današnjim nazivom. Značajno je istaći da udruženje nije prekidalo sa radom čak ni za vrijeme posljednjeg rata 1992.-1995.

 

Udruzenje Geodet Tuzla  Brcko 1988

UGGS „GEODET“ okuplja  oko 250 aktivnih članova iz 13 općina Tuzlanskog kantona, te pridružene članove iz drugih općina. Svoj rad zasniva na statutu i programu rada a bavi se stručnim usavršavanjem kadrova putem seminara, savjetovanja, stručnih predavanja i ekskurzija, praćenjem stanja u geodetskoj djelatnosti i sl. Rad UGGS „GEODET“ organizuje Predsjedništvo koje se sastoji od 9 članova. UGGS „GEODET“ održava svoje godišnje skupštine čiji je domaćin svaki put druga općina. Ponekad kada to situacija na terenu zahtijeva održi se i vanredna skupština. Godišnja skupština se sastoji iz radnog dijela na kome se drže stručna predavanja, prezentacija nove opreme i novih tehnologija kao i izbori svake četiri godine, te druženja u večernjim satima.

 

Naročito ističemo činjenicu da naše udruženje već duži niz godina održava veoma dobru saradnju sa udruženjima sa cijelog prostora Federacije BiH kao i sa udruženjem geodeta Republike Srpske. Ta saradnja se odvija kako na stručnom planu tako i na razmjeni iskustava, druženju i sl.

 

Iako UGGS „GEODET“ raspolaže minimalnim novčanim sredstvima koja ubire preko individualnih, kolektivnih članarina i donacija do sada je uspjelo da organizuje svake godine skupštinu UGGS „GEODET“ u svim općinama Kantona, a domaćin jedne od Skupština bila je i općina Zavidovići. U toku dugogodišnjeg rada uspješno smo organizovali nekoliko stručnih ekskurzija i posjetili dosta evropskih zemalja kao što su: Italija, San Marino, Francuska, Monako, Španija, Austrija, Njemačka, Češka Republika, Mađarska, Švajcarska, Grčka i Turska te da posjetimo značajne geodetske institucije i preduzeća kao što su npr. fabrike geodetskih instrumenata i opreme Carl Zeiss Jena u Njemačkoj, Wild Heerbrugg u Švajcarskoj, muzej Sevr u Francuskoj gdje se čuva prametar, firmu Geodis u Brnu , te nekoliko katastara u susjednoj Hrvatskoj.