O G L A S – Za popunu radnog mjesta geodetski tehničar – geometar – jedan izvršilac

Na osnovu ukazane potrebe, Geomedia d.o.o Jelah – Tešanj Agencija za nekretnine i geodetske poslove, sa sjedištem u Jelahu, Željeznički prolaz br.3 ., raspisuje :

 

O G L A S

Za popunu radnog mjesta geodetski tehničar – geometar – jedan izvršilac

 

Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • SSS, IV stepen, geodetski tehničar
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo minimalno 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na PC programima OFFICE – CAD
 • Poznavanje rada na GPS instrumentima

Vještine i osobine koje bi kandidati trebali da imaju:

 • Organizovanost i predanost u radu,
 • Izrazita komunikativnost (razvijena sposobnost verbalne i pisane komunikacije),
 • Analitičnost, sistematičnost i odgovornost,
 • Samostalnost i proaktivnost u rješavanju zadataka,
 • Kooperativnost i izrazita spremnost na timski rad,
 • Poznavanje osnovne poslovne dokumentacije,
 • Vještina brzog kucanja,
 • Samostalnost u planiranju, izvršavanju i izvještavanju

 

Za Vas nudimo:

 • Rad na raznovrsnim projektima,
 • Dinamičan i poticajan posao,
 • Mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja,
 • 40 radnih sati sedmično

 

Prijavu sa CV- om i traženom dokumentacijom (kopija diplome, potvrde o radnom iskustvu, vozačke dozvole, preporuka ranijeg poslodavca i ostali dokumenata za koje kandidati smatraju da su relevantni za navedeno radno mjesto) dostaviti na adresu: Agencija za nekretnina Geomedia d.o.o. Jelah- Tešanj, Željeznički prolaz br. 3, poštanski broj 76264 Jelah, sa naznakom : Na ruke direktora – ne otvarati, najkasnije do 16 h, 20.11.2017. godine.

 

Na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa.

 

Geomedia d.o.o. nema obavezu vraćanja pristigle dokumentacije.

 

Direktor, Buljubašić Amil