JAVNI POZIV – KO TUZLA IV

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Tuzla IV u Gradu Tuzla da prijave svoje pravo na nekretninu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli.

 

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Tuzli je dana 20.06.2016. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi, još jednom pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Tuzla IV u Gradu Tuzla da prijave svoja prava na nekretninama, najdalje do 19.08.2016. godine.

 

Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli, na adresi Ul. Maršala Tita br. 44, 75000 Tuzla, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

 

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u navedenoj katastarskoj općini da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronsku zemljišnu knjigu kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarsku općinu, koji su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudske takse.

 

 Za više informacija o prijavama molimo Vas kontaktirajte: 

1. Hajrudin Nuridin, zemljišnoknjižni referent Općinskog suda u Tuzli, Tel.: 061/273-388

 

Info o Projektu registracije nekretnina: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina“ – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH. Kroz Projekat je predviđeno i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: ab.moc.ugfnull@ofni