IZVJEŠTAJ sa putovanja u Zagreb i stručne posjete Državnoj geodetskoj upravi Republike Hrvatske

Članovi udruženja građana geodetske struke "GEODET" 05.11.2015. godine bili su na jednodnevnoj (stručnoj) ekskurziji u Zagrebu, gdje su članovi udruženja obavili stručnu posjetu Državnoj geodetskoj upravi (DGU) Republike Hrvatske, a pored stručne posjete, išli su u obilaska gradske jezgre i znamenitosti grada Zagreba.

1-WP_20151105_06_58_58_Pro

Stručna posjeta članova udruženja "GEODET", imala je za cilj upoznavanje sa aktualnim dešavanjima na polju geodezije u Hrvatskoj i iskustvima Državne geodetske uprave na poslovima iz njihovog domena.

 

Domaćini Državne geodetske uprave priredili su dobrodošlicu i na početku posjete upoznali članove udruženja o strukturi, organizaciji i načinu rada DGU.

 

15-IMAG1376

DGU je državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji, geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u Središnjemu uredu i Područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar (20) ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave (92) izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Izuzetak je Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske. Za njegovo područje katastarske planove i ostale katastarske podatke održava Gradski ured za katastar geodetske poslove Grada Zagreba koji je dio gradske uprave.

Svako ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom službenika DGU, odnosno ureda Grada Zagreba, obaviti uvid u podatke katastra nekretnina te iz njega dobiti izvode, ispise i preslike. Uvid u podatke katastra nekretnina može se ograničiti u obuhvatu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje, odnosno zaštite osobnih podataka, a koji je određen posebnim propisima.

 

Članovi udruženja prezentovali su svoj rad, cilj i svrhu udruženja kao i posjete koju su organizovali.

 

11-WP_20151105_12_50_30_Pro

Poslije kratkog upoznavanja članove udruženja o strukturi, organizaciji i načinu rada DGU kao i prezentovanja rad, ciljeva i svrhe udruženja kao i posjete koju su organizovali, članovima udruženja održana su 4 (četiri) izuzetno kvalitetne prezentacije i predavanja, na temu:

 

  1. Uspostava NacionalneInfrastruktureProstornihPodataka (NIPP-a) u Republici Hrvatskoj (mr. sc. Tomislav Ciceli);
  2. Razvoj ZIS-a (zajednički infrastrukturni sistem katastra i zemljišne knjige) (Maja Pupačić, dipl. ing. geod.);
  3. Službena kartografija u Republici Hrvatskoj (mr. sc. Ivan Landek);
  4. Unapređenje sustava Geoportala DGU (Saša Cvitković, dipl. ing. geod.).

 

WP_20151105_12_50_14_Pro

Članovi udruženja "GEODET" izrazili su veliku zahvalnost i zadovoljstvo organizacijom i prezentacijama predstavnika Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i pozvali predstavnike DGU da posjete udruženju "GEODET".

 

WP_20151105_14_27_31_Pro

 

Putovanje u Zagreb i stručna posjeta Državnoj geodetskoj upravi Republike Hrvatske je ocijenjena uspješnim.

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIŠTVO UDRUŽENJA