SEMINAR „Projekti zemljišne administracije u Tuzlanskom i Posavskom kantonu – iskustva, koristi i naredne aktivnosti“

Program seminara-GEODET-UGGS

 

Poziv za seminar TK_PK-GEODET-UGGS

 

Poštovani,

 

u cilju predstavljanja aktualnosti sektora zemljišne administracije te rezultata i izazova koji predstoje tokom sljedećeg perioda, u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, udruženja „GEODET“ Tuzla i CILAP projekta predviđeno je održavanje seminara 25.09.2018. godine u Hotelu Mellain u Tuzli sa početkom u 10:00 sati.

 

Cilj je predstaviti trenutne aktivnosti u procesu usuglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i saradnju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove s nadležnim katastarskim i zemljišno-knjižnim uredima pri realizaciji projekta „Registracija nekretnina“ – RERP, koji se provodi i u jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom i Posavskom kantonu.

 

Također, cilj seminara je upoznavanje zainteresovanih sa iskustvom izgradnje Adresnog registra, Registra cijena nekretnina i Digitalnog arhiva čije se aktivnosti provode uz podršku CILAP projekta, a koji bi bili od koristi za javne organe vlasti, građane i druge zainteresirane strane u Federaciji BiH.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko–pravne poslove prethodnih godina je uz podršku CILAP projekta, te kroz aktivnosti financiranja iz proračunskih sredstava Federacije BiH i zajedničkog financiranja sa upravnim organizacijama kantonalnog i lokalnog nivoa pokrenula inicijative uspostave, održavanja i distribucije podataka o adresama na području Federacije BiH.

 

Adresni Registar sa ažuriranim i točnim podacima dostupnim javnosti omogućuje učinkovito upravljanje administrativnim procedurama i procedurama zemljišne administracije. Registar cijena nekretnina daje veliku priliku za pružanje odgovarajućih informacija tržišnim sudionicima na tržištu nekretnina.

 

Održivo i transparentno tržište nekretnina je temelj za privredni razvoj i ulaganja. Jedna od tema seminara je i prezentacija razvijenog sistema upravljanja digitalnim arhivom. Softver je izrađen imajući u vidu trenutno važeće međunarodne standarde u predmetnom polju, te imajući u vidu domaće pravne propise i institucionalne okvire u sektoru zemljišne administracije u Federaciji BiH. Jedna od tema seminara je prezentacija „Sistem za upravljanje katastrom komunalnih uređaja“ koji se provodi na području Tuzlanskog kantona.

 

Budući da je seminar namijenjen svima onima koji direktno ili indirektno učestvuju u aktivnostima koje se provode kroz RERP i CILAP projekt u Tuzlanskom i Posavskom kantonu, čast nam je pozvati Vas da sudjelujete na seminaru.

 

U svrhu blagovremene organizacije, ovim putem Vas molimo da nas obavijestite o sudjelovanju najkasnije do 19.9.2018. godine.

 

Kontakt osobe su Alen Mešaljić i Edis Imamović, te obavijest možete slati na email adrese. Ostali detalji vezani za Program seminara se nalaze u prilogu.

 

Kontakt osobe:

Alen Mešaljić     062/319-277;  ab.tedoeg-sggunull@cijlasem.nela       predsjednik udruženja

Edis Imamović    061/884-380;  ab.tedoeg-sggunull@civomami.side    sekretar udruženja

 

                                                                                                                                                                                                                Predsjednik Udruženja

                                                                                                                                                                                                                        Alen Mešaljić