Obavještenje korisnicima FBIHPOS mreže GNSS permanentnih stanica

Poštovani korisnici usluga FBIHPOS mreže permanentnih stanica,

ovim putem vas obaviještavamo da je FBIHPOS kontrolni centar uspješno izmješten na novu lokaciju, te da su sve usluge mreže ponovo na raspolaganju registrovanim korisnicima. Napominjemo da se pristupni parametri (korisničko ime, lozinka, IP adresa i broj porta) nisu mijenjali te da se servisima pristupa na uobičajen način.

Svim kolegama se zahvaljujemo na strpljenju te stojimo na raspolaganju za sve konsultacije.

Srdačan pozdrav,
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove