Obavijest o identifikaciji etažnih jedinica u KO Tuzla II

JAVNI POZIV

 

               

                Pozivamo vlasnike ili korisnike  stanova/poslovnih  prostora/garaža(etažne jedinice),  na području katastarske općine Tuzla-II(MJESNE ZAJEDNICE; CENTAR, STARI GRAD, NOVI GRAD 1, NOVI GRAD 2, BRČANSKA MALTA I SJENJAK), u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su  privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama  stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji iz bilo kojeg razloga nisu izvršili upis prava vlasništva na takvim etažnim jedinicama u knjigu položenih ugovora da se uključe u proces evidentiranja navedenih etažnih jedinica u  svrhu njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige.   

               

                U svrhu evidentiranja navedenih nekretnina potrebno je da surađujete s uposlenicima firme Gauss d.o.o Tuzla, koji će Vas kontaktirati u narednom periodu. Kako bi ste ubrzali proceduru evidentiranja potrebno je da do dolaska uposlenika napravite kopiju ugovora o kupoprodaji ukoliko isti posjedujete, kako biste je predali prilikom njihovog dolaska (za vlasnike / korisnike koji nisu upisani u zemljišnu knjigu). Ovaj ugovor će poslužiti kao osnova za evidentiranje etažne jedinice u fazi prikupljanja podataka, kao i kod upisa prava vlasništva u zemljišne knjige.

               

                U slučaju da ne posjedujete ugovor o kupoprodaji u ovoj fazi potrebno je da uposlenici firme izvrše izmjeru Vaše etažne jedinice kako bi se utvrdila njena stvarna površina koja je potrebna u svrhu upisa  prava suvlasništva na zemljištu i zajedničkim dijelovima zgrade u zemljišnu knjigu. Sukladno tomu pozivamo Vas na suradnju u tom pravcu, jer ćete troškove eventualnih ispravki zbog pogrešno utvrđene površine etažne jedinice u budućnosti morati snositi osobno.

               

                U slučaju da na vratima vaše etažne jedinice zateknete pismeni poziv za uključivanje u proces evidentiranja pozivamo Vas da poštujete rokove navedene u tom pozivu jer je to u vašem interesu. Ako se odazovete ovom pozivu  u ostavljenom roku vaša etažna jedinica bit će upisana u katastar i zemljišne knjigu bez dodatnih troškova s vaše strane. Ukoliko se pak ne odazovete ovom pozivu podatci o etažnoj jedinici će se upisati na temelju raspoložive dokumentacije, a u slučaju potrebe za ispravkom tih podataka troškove  ispravka snosit ćete osobno, kao što je gore navedeno.

               

                Istovremeno Vas obavještavamo da je upis vaše etažne jedinice u katastar i zemljišne knjige pretpostavka za upis prava vlasništva na istoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli, koje ćete moći ostvariti u postupku uspostave zemljišne knjige koji će uslijediti po završetku aktivnosti na evidentiranju etažnih jedinica. Upisom prava vlasništva u zemljišne knjige postižete sigurnost svoga vlasništva.

               

                Stoga Vas pozivamo da se odazovete ovom pozivu jer je to u vašem ličnom interesu!

               

                Sve dodatne informacije vezane za ovaj postupak možete dobiti kod firme ovlaštene za evidentiranje etažnih jedinica, Gauss d.o.o Tuzla (M.M Dizdara Stupine B2), Služba za geodetske poslove i imovinsko – pravne poslove (ZAVNOBIH-a br. 11), Zemljišno knjižni -ured Općinski sud u Tuzli ( Ul. Maršala Tita br. 137, 75000 Tuzla ) i Federalna uprava za geodetske i imovinsko- pravne poslove (Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo)

               

                Paralelno s ovim postupkom vršit će se identifikacija etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora u svrhu njihovog definitivnog upisa u zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo vlasnike takvih etažnih jedinica na suradnju s uposlenicima gore navedene firme.

 

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove