In Memoriam – Hilmo Trebinjac sin Jašara iz Gračanice

09.05.1961. godine – 21.12.2014. godine

 

Hilmo Trebinjac

 

Rođen  09.05.1961. godine u mjestu Orahovu Općina Breza gdje završava tri razreda osnovne škole i 1971. godine zajedno sa roditeljima preselio u Ilijaš. U Ilijašu  završava osnovnu školu 1978. godine i iste godine upisuje srednju geodetsku školu u Sarajevu.

 

Po završetku srednje geodetske škole 19.06.1981. godine počinje iste godine raditi 23.06.1981 godine u Općinskoj upravi za geodetske poslove u Gračanici, a  nakon odrađenog pripravničkog staža 06. aprila 1982. godine odlazi na odsluženje vojnog roka. Poslije odsluženja vojnog roka vraća se na posao u Općinu 18.04.1983. godine i radi na poslovima premjera i održavanja planova u vangradskom i gradskom zemljištu.

 

Od juna 1983. godine počinje raditi u sudskim komisijama kao sudski vještak po Rješenju Okružnog suda u Tuzli od 25.11.1983. godine, kao i Rješenjem Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu Sarajevo  od 17.09.1986 godine.

 

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu kao pripadnik Armije BiH učestvuje u odbrani domovine i to sve do maja 1996. godine kada se vraća na posao u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Gračanica gdje ga je zadesila i smrt 21.12.2014.godine.

 

Bio je dugogodišnji član Udruženja građana geodetske struke „Geodet“ Tuzla. U tri mandata je obnašao dužnost člana Predsjedništva, a 2011. godine mu je dodijeljena Plaketa za zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja građana geodetske struke Tuzlanskog kantona „Geodet“ Tuzla.

 

Dugogodišnji je član Sindikalnog odbora općine Gračanica (Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe u FBiH). U dva navrata je obnašao i dužnost Predsjednika Sindikalne organizacije, na kojoj dužnosti ga je i smrt zadesila. Takođe je  bio i član Koordinacije sindikata u Tuzlanskom kantonu, a u jednom mandatu obnašao je i dužnost člana Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u FBiH.

 

U februaru 1984. godine stupa u bračnu zajednicu sa Trebinjac Nihadom, te im se rađaju sinovi Edin i Jasmin.

 

Kao aktivan član zajednice u kojoj je živio i radio, bio je uključen u sve aktivnosti vezane za rješavanje životnih pitanja građana općine Gračanica, te je kao takav uživao dobar ugled među svojim sugrađanima.

 

 

Muharem Buljubašić